Knie-revalidatie

Knie-revalidatie

De knie is een ingewikkeld gewricht waarin veel mis kan gaan. Een klein letsel kan al zorgen dat de stabiliteit van de knie niet meer optimaal is. Een groot letsel van de knie kan je lange tijd uitschakelen voor je sport of je werk.

Bij Fysiotherapie de Jong werken twee sportfysiotherapeuten samen om eerst grondig uit te zoeken wat er mis is met uw knie, waarna er een beslissing genomen gaat worden over het te volgen traject.

Als er een ernstige beschadiging vermoed wordt kunnen we u binnen een week op het sportspreekuur van de orthopeed en de sportarts inplannen, zodat zij de verdere diagnostiek, en eventuele behandeling kunnen doen.

Lijkt het letsel mee te vallen, en is er een reële kan op herstel, dan is het zaak om snel te beginnen met de revalidatie. De stabiliteit van de knie zal eerst weer moeten herstellen, eventueel met gebruik van tape. Vervolgens wordt er gewerkt aan kracht, reactiesnelheid en uithoudingsvermogen.

Natuurlijk wordt er zoveel mogelijk uitgegaan van uw sport- of werkspecifieke situatie. Met behulp van een speciaal video-programma kan er goed geanalyseerd worden waar het mis gaat; vervolgens kan daar aan worden gewerkt.

 

 

↓