Froukje Poelstra

Mijn diploma Fysiotherapie heb ik behaald in 1989, 4 september.

Datzelfde jaar ben ik gaan werken bij Tseard en Rineke de Jong. 
Ongeveer 15 jaar hebben we met z'n drieën de praktijk bemand,
inmiddels is het team uitgebreid met een flink aantal collega's.

Door de jaren heen heb ik vele cursussen en (na)scholingen gevolgd. Zo pas ik verschillende tape technieken (zoals medical taping en mc  Connell tape) toe, behandel ik vele knieklachten en ben ik geregistreerd
mcKenzie therapeut (een specifieke behandelmethode bij met name nek en rugklachten).
De afgelopen 2 jaar heb ik een HBO opleiding sportfysiotherapie gevolgd. De komende tijd zal ik mij toeleggen op het vergroten van mijn kennis ten aanzien van fysiotherapie in de oncologie.

 

↓