Tjeerd de Jong

In 1989 ben ik samen met Rineke deze praktijk begonnen.
aasf-conv-p8a-008-fysio-de-jong-701-dsc_6292Hoewel ik voorheen ook veel aan sportfysiotherapie heb gedaan, is het accent verschoven naar het werkgebied Manuele Therapie en het behandelen van klachten aan de nek en wervelkolom, of klachten die daar uit voort komen.
Een verbijzondering van de manuele therapie die ik toepas is de behandeling van baby’s met een bewegingsstoornis in de nek, het zogenaamde KISS-syndroom.

Ik ben erg geïnteresseerd in de ontwikkelingen op mijn vakgebied, en in 2010 heb ik een masteropleiding in de manuele therapie afgesloten.
Verder heb ik de opleiding Dry Needling gedaan, en sinds 2010 pas ik dit toe naast de manuele therapie, wat een zeer waardevolle aanvulling daarop is. Ik heb de dagelijkse leiding van de praktijk, en houd mij bezig met de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de medewerkers in de praktijk. Ik heb mij verder bekwaamd in het onderzoeken, onderscheiden en behandelen van diverse vormen van duizeligheid.

Met ingang van 2013 ben ik mij gaan toeleggen op de behandeling van klachten die voortkomen uit- of te maken hebben met een functiestoornis van de hals, kaak of de nek. Hierbij kunt u denken aan nekpijn, hoofdpijn, aangezichtspijn, uitstralende pijn in armen of handen, problemen bij het kauwen. De klachten zijn soms erg complex; ik vind het belangrijk dat de patiënt het gevoel heeft dat er goed naar het probleem geluisterd wordt zodat we tot de best mogelijke oplossing komen.

 

↓