Waarnemer(s)

Wegens ziekte en vakantie was er wederom behoefte aan een waarnemer binnen de praktijk. Hayo Rijpkema heeft zijn afstudeerstage bij ons met succes doorlopen en is inmiddels geslaagd voor zijn opleiding als fysiotherapeut aan de Hanzehogeschool te Groningen.

 

↓