Waarnemer(s)

Wegens ziekte en vakantie was er wederom behoefte aan waarneming binnen de praktijk. Hayo Rijpkema heeft zijn afstudeerstage bij ons met succes doorlopen en is inmiddels geslaagd voor zijn opleiding als fysiotherapeut aan de Hanzehogeschool te Groningen. Daarnaast is ook Rintje-Jelle Schreur gevraagd om na het doorlopen van een goede stage en het behalen van zijn diploma fysiotherapie ons team te komen versterken.

Hayo Rijpkema

Rintje-Jelle Schreur

 

 

↓