Maatwerk

Fysiotherapie de Jong is een breed georiënteerde fysiotherapiepraktijk die de moderne ontwikkelingen op de voet volgt. Op deze wijze kunnen we optimale zorg aanbieden op ons vakgebied.

We hebben een aantal specialisten in huis, zodat we doelgericht te werk kunnen gaan en de verschillende fysiotherapeuten elkaar zo nodig kunnen ondersteunen.

Samenwerking:
Natuurlijk kan een fysiotherapiepraktijk niet alle klachten zelf oplossen.
Naast de normale samenwerking met de huisartsen in de omgeving hebben we tevens nauw contact met:

Vraagbaak
We proberen zo goed mogelijk persoonlijke aandacht aan uw klacht te besteden.
Maar het kan voorkomen dat na een grondige analyse van uw probleem het niet allemaal zo duidelijk is. Dat kan voorkomen.
U moet dan ook niet vreemd opkijken, dat uw fysiotherapeut er een collega bij haalt om er ook eens over na te denken. Twee weten immers meer dan één.
Natuurlijk gaat dit pas nadat er eerst met u is overlegd!

Kwaliteit
Wie betaalt, bepaalt. Dat is al een erg oude uitspraak. Zo is het ook bij fysiotherapeuten.
De zorgverzekeraars (over het algemeen de betalers) willen weten hoe het met de kwaliteit van de fysiotherapeutische behandeling is gesteld.
Daarvoor bestaat in Nederland het  Kwaliteitsregister Fysiotherapie.
Alle bij Fysiotherapie de Jong werkzame fysiotherapeuten zijn opgenomen in dit KRF.
Dit register toetst regelmatig of nog wel aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
De zorgverzekeraars willen graag van u te weten komen wat u van onze praktijk vindt. U zal gevraagd worden, als u wilt, daaraan mee te werken door uw emailadres daarvoor beschikbaar te stellen. U krijgt dan automatisch een digitale vragenlijst toegestuurd.

Kennis doorgeven
Natuurlijk is het belangrijk dat de verworven kennis en ervaring wordt doorgegeven aan collega’s.
Zo is Fysiotherapie de Jong betrokken bij de praktijkopleiding van fysiotherapeuten van de Hanzehogeschool te Groningen en de opleidingen tot manueel therapeut in Utrecht en in Amersfoort.
Regelmatig kunt u stagiaires van deze instellingen in onze praktijk tegenkomen, en het kan ook voorkomen dat u gevraagd wordt om mee te werken aan de opleiding van deze stagiaires.
Tevens kan uw medewerking worden gevraagd voor een wetenschappelijk onderzoek of een studieopdracht.

↓