Duizeligheid

Een duizelig gevoel is moeilijk onder woorden te brengen. Niet iedereen bedoelt hetzelfde met het begrip duizeligheid. Er bestaan verschillende vormen van duizeligheid.

Wat is het?

Je evenwichtsorganen, je ogen en de gevoelsorgaantjes is je spieren geven niet dezelfde impulsen aan je hersenen door. Daardoor ontstaat er chaos waardoor je het gevoel krijgt dat je draait, of dat de wereld om je heen draait. Ook kan het zijn dat je balans is verstoord of dat je gaat lopen als iemand die dronken is. Duizeligheidsproblemen kunnen je dagelijkse activiteiten flink beperken, en kunnen je ook flink ongerust maken.

Wat kun je er aan doen?

De meeste mensen die problemen met duizeligheid ondervinden zullen zich eerst melden op het spreekuur van de huisarts. Een aantal daarvan zullen worden doorgestuurd naar de neuroloog of KNO-arts. De anderen zullen het advies krijgen om eerst af te wachten, eventueel met medicatie, omdat een groot deel van de klachten zich spontaan kan herstellen.

Er is echter een tamelijk grote groep mensen met duizeligheidsklachten , die maar weinig of slechts gedeeltelijk herstelt. Door goed uit te zoeken wat de oorzaak van de duizeligheid is, bijvoorbeeld door een Duizeligheidscentrum en een gespecialiseerd fysiotherapeut wordt vaak duidelijk dat een grote groep van deze mensen wel of in elk geval gedeeltelijk van hun klacht afgeholpen kunnen worden.

Juist bij ouderen, die toch al wat slechter ter been worden, is dit heel belangrijk, om daardoor het valrisico zo veel mogelijk te beperken.

Na een goed onderzoek zal de fysiotherapeut met u bespreken wat de mogelijkheden zijn.
(zie: www.kenniscentrumduizeligheid.nl)

 

Onderstaand filmpje is een voorbeeld van hoe een balans/evenwichtstraining er uit kan zien.

Filmpje evenwichtstraining

 


↓