Geriatriefysiotherapie

Op hogere leeftijd zonder belemmeringen prettig kunnen bewegen is voor veel ouderen niet vanzelfsprekend. Ieder mens wordt nu eenmaal strammer en stijver als de jaren gaan tellen. Komen daar nog ziektes of aandoeningen bij, kan het zomaar zijn dat u aan huis gebonden bent en afhankelijk wordt van anderen (mantelzorgers). De geriatriefysiotherapeut kan u in deze situaties begeleiden naar meer zelfstandigheid.

Geriatriefysiotherapie
Sinds 2009 is dit een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie. De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg van kwetsbare ouderen. Dit zijn niet per definitie oude mensen. Ook jongere mensen kunnen ouderdomsverschijnselen hebben door ziekten of aandoeningen zoals een beroerte, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup. De behandeldoelstellingen zijn bijvoorbeeld; weer zelfstandig kunnen lopen of het niveau van functioneren behouden. Ook het leren omgaan met de beperkingen kan een doel zijn. Meestal wordt dit bereikt door middel van oefentherapie. De geriatriefysiotherapeut volgt uw ontwikkelingen nauwkeurig met metingen en testen, en noteert de uitkomsten daarvan in het behandeldossier.

Preventie
Naast het streven naar verbetering van een bepaalde activiteit of functie kan de geriatriefysiotherapeut zich richten op het voorkomen van risico's die uw functioneren in het dagelijks leven kunnen beïnvloeden. Hierbij kan gedacht worden aan het verbeteren of behouden van balans, kracht en beweeglijkheid. Zo kunt u zelf actief werken aan het voorkomen van klachten.

Vallen
Ongeveer 1 op de 3 van de thuiswonende ouderen (65+) valt tenminste 1x per jaar. Vallen kan leiden tot achteruitgang van de gezondheid, (toenemende) valangst en vermijden van activiteiten. Dit proces gaat langzaam en vaak wordt de val niet meer als oorzaak gezien van de achteruitgang. De geriatriefysiotherapeut is hier echter wel op bedacht en kan dit met u bespreken.

Advies
De geriatriefysiotherapeut kan u, maar ook uw gezinsleden en/of mantelzorgers, advies geven over de gevolgen van de diagnose, de prognose, de behandeling en het gebruik van eventuele hulpmiddelen. Ook kan zij adviezen geven om vaardigheden zoals opstaan, gaan zitten en in/uit bed komen (transfers) te vergemakkelijken en dit met u oefenen.

Samenwerking
Omdat de klachten die ouderen hebben vaak niet door 1 oorzaak ontstaan heeft de geriatriefysiotherapeut geregeld contact met onder andere de huisarts, specialist ouderengeneeskunde (Geriater), diëtist en/of ergotherapeut. Daarnaast kan zij u adviseren over een eventuele verwijzing naar een andere discipline (bijvoorbeeld logopedie, pedicure, podoloog).

Met elkaar proberen we de doelen die u heeft te bereiken!

 

↓