Second opinion

De ontwikkelingen in de medische wetenschap gaan snel. We raken er aan gewend dat voor steeds meer gezondheidsproblemen een oplossing beschikbaar is. Soms blijkt dat het oplossen van uw gezondheidsprobleem bij uw huidige behandelaar niet goed lukt.
Dan is het prettig dat het mogelijk is om dit probleem ook eens aan een ander voor te leggen, zodat er eens met andere ogen naar gekeken kan worden. Misschien dat het daarna wel lukt om een oplossing te vinden.

Bij Fysiotherapie de Jong is veel expertise en ervaring onder de collega’s aanwezig, met name op het gebied van nekklachten, rugklachten, schouder- en knieklachten en hoofdpijn vanuit de nek.
Dit is ontstaan door studie en door het opdoen van veel ervaring, o.a. door de samenwerking met de Rugpoli Twente, met Annatommie  en met NedSpine.

Fysiotherapie de Jong is beschikbaar voor het doen van een second opinion op het gebied van bovenstaande klachten. Beschikbare informatie, zoals gegevens over eerdere behandeling of röntgenfoto’s zijn handig, maar worden pas in tweede instantie gebruikt.
Eén van de medewerkers doet een uitgebreide intake, waarna besloten wordt tot verder onderzoek, of dat de deskundigheid van één van de andere medewerkers gewenst is. Na de conclusies uit het onderzoek wordt met u besproken wat het beste kan worden gedaan: met een advies verder gaan bij uw huidige behandelaar, een kortdurende behandeling bij Fysiotherapie de Jong en dan verder bij uw eigen behandelaar, of een vervolgonderzoek bij één van bovengenoemde adviescentra.

Wij adviseren u om het besluit tot een second opinion altijd in overleg met uw behandelaar te nemen.

↓