Groepstherapie

Medische training (groepstherapie)
Het komt nogal eens voor dat medisch gezien een behandeling eigenlijk afgesloten is. Alle beperkingen tot verder herstel zijn opgelost, maar u voelt u nog lang niet de oude. Dit komt doordat een periode van klachten en pijn erg veel energie kost. Ook is het vaak zo, dat u door de klachten niet normaal kon functioneren of niet gewoon durfde te bewegen. Hierdoor is de totale lichaamsconditie vaak sterk achteruit gegaan en is de onderlinge afstemming van spiergroepen verloren gegaan.
Het kan dus wenselijk zijn om aansluitend aan de fysiotherapeutische- of manueel- therapeutische behandeling een periode aan extra training te doen.
Het kan ook noodzakelijk zijn, om te voorkomen dat u opnieuw in de problemen komt. Denk bijvoorbeeld aan een terugkeer naar een lichamelijk zware baan of terugkeer in de sport.

Conditie tekort
Daarnaast bestaan er aandoeningen die juist zijn ontstaan door een tekort aan lichamelijke conditie of fitheid. Door diverse publicaties van de overheid en in de media zal het u niet zijn ontgaan dat een grote groep mensen in onze westerse samenleving veel te weinig aan lichaamsbeweging doet, waardoor allerlei kwalen zich kunnen ontwikkelen.
Om hiervoor een oplossing aan te dragen zijn er door onze beroepsgroep een tweetal producten ontwikkeld: medische trainingstherapie en fysio-fitness.

Persoonlijk schema
Bij medische trainingstherapie gaat het in het bijzonder om de verdere afhandeling van klachten, die al eerder al onze praktijk zijn behandeld. De samenstelling van zo'n groep is veel kleiner dan een fitnessgroep en de begeleiding door de fysiotherapeut is altijd individueel. Iedere deelnemer heeft een persoonlijk trainingsschema. Bij het begin van een trainingsperiode wordt, in overleg met de behandelaar, een doel afgesproken en wordt een inschatting gemaakt hoeveel tijd een dergelijke training zal kosten. De resultaten van de training worden regelmatig geëvalueerd.
Om te kunnen beschikken over een uitgebreide hoeveelheid trainingsapparatuur hebben we een dependance in het sportcentrum GYMNASION in Joure, waar we over een zeer moderne trainingsruimte beschikken.
Medische trainingstherapie kan bij een breed scala van klachten ingezet worden; een paar aandoeningen waarbij het vaak wordt gebruikt zijn
• rugklachten of na een hernia-operatie
• whiplash / nekklachten
• schouder- en knieklachten.
• na een operatie (bv. een nieuwe knie of heup)

Individuele training
In onze praktijk hebben we de beschikking over een moderne eigen oefenruimte die bij uitstek geschikt is voor individuele training.

↓