Kwaliteit

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk.
Wij toetsen deze kwaliteit dan ook continu.
Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt  te verbeteren.

Onze kwaliteitsbeoordeling over 2019

Uw ervaring als patiënt is van essentieel belang!
Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV) dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek.
Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg.

Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 10-15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Fysio Prestatie Monitor door te mailen naar support@fysiomonitor.nl.

 

 

Zorgkaart Nederland

Daarnaast staat het u vrij om op Zorgkaartnederland.nl een waardering voor onze praktijk in het algemeen of uw behandelend fysiotherapeut op persoonsniveau te geven.

Uw fysiotherapeut:
(klik op de foto om uw fysiotherapeut te waarderen)

Douwe Bierma BIG:99916705504

Sandra Bierma-Zijlstra

Froukje Poelstra BIG:69034189604

Siegrid Jager BIG:49914509304

Gerdien Vos BIG:49916707304

Gerrit-Jan Breeuwsma BIG:89919503604

Nynke de Jager                       BIG: 69908690804

Maaike Bluemink BIG:49033936904

 

Annelies Haga BIG:29064375004

Mirjam Harmsma

Rintje-Jelle Schreur BIG:29924696204

↓