Kwaliteit

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk.
Wij toetsen deze kwaliteit dan ook continu.
Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt  te verbeteren.

Resultaat ingevulde vragenlijsten over 2016

Uw ervaring als patiënt is van essentieel belang!
Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV) dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek.
Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg.

Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 10-15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Fysio Prestatie Monitor door te mailen naar support@fysiomonitor.nl.

 

 

Zorgkaart Nederland

Daarnaast staat het u vrij om op Zorgkaartnederland.nl een waardering voor onze praktijk in het algemeen of uw behandelend fysiotherapeut op persoonsniveau te geven.

Uw fysiotherapeut:
(klik op de foto om uw fysiotherapeut te waarderen)

thumbnail-tj

Tjeerd de Jong

sf-conv-p1-002-fysio-de-jong-010-dsc_5104u

Froukje Poelstra-Kooistra

sf-conv-p10a-009-fysio-de-jong-852-dsc_6464k

Siegrid Jager

aa-sf-conv-p2a-008-fysio-de-jong-120-dsc_5222

Gerdien Vos-Kupers

aa-sf-conv-p5a-011-fysio-de-jong-324-dsc_5888

Douwe Bierma

Gerrit-Jan Breeuwsma

aasf-conv-p3a-010-fysio-de-jong-126udsc_5682

Rineke de Jong-Hoekstra

aa

Nynke de Jager-Siderius

sf-conv-p6a-007-fysio-de-jong-396-dsc_5961

Maaike Bluemink-van der Horst

sf-conv-p9a-030-fysio-de-jong-758-dsc_6352

Annelies Haga-van 't Veer

Mirjam Harmsma

Rintje-Jelle Schreur

↓