Algemene voorwaardeN

AFSPRAKEN
De afspraak maakt u met uw behandelend fysiotherapeut. Probeer uw afspraak direct op het juiste tijdstip te maken; raadpleeg
daarom tijdig uw agenda. De afspraak verzetten leidt vaak tot onduidelijkheid en extra drukte. Indien toch nodig probeer dan op het
hele of halve uur te bellen (0513- 417700). Als een afspraak niet tijdig wordt afgezegd (binnen 24 uur voorafgaande) sturen wij een
factuur voor de niet nagekomen behandeling. 

VERWIJZING
U kunt een afspraak voor advies of behandeling maken bij de fysiotherapeut zonder voorafgaande verwijzing. Het kan zijn dat
u bent verwezen door huisarts, tandarts of specialist; in dat geval dient u de verwijzing mee te nemen. Eventuele brieven met gegevens
kunt u meebrengen.

EERSTE AFSPRAAK
Tijdens de eerste afspraak worden uw gegevens (naam, adres, geboortedatum, verzekering) genoteerd; hiervoor is het nodig om een
legitimatiebewijs mee te nemen. Vervolgens wordt in een vraaggesprek geïnventariseerd wat de aard van uw klacht is, en wordt door
middel van onderzoek vastgesteld wat de meest adequate behandeling voor uw klacht is. De fysiotherapeut zal het behandelplan
met u bespreken en bij iedere behandeling de voortgang met u evalueren.

VERZEKERING
Bij de eerste behandeling wordt gevraagd naar uw zorgverzekering. Besproken zal worden óf en in welke mate u voor uw behandeling
verzekerd bent, maar uiteindelijk is dit uw eigen verantwoordelijkheid. Wij hebben afspraken met alle verzekeraars in Nederland;
indien u aanvullend bent verzekerd wordt uw behandeling direct bij uw verzekeraar gedeclareerd. Indien u niet verzekerd bent voor uw behandeling krijgt u hiervoor een nota.

BETALINGSVOORWAARDEN
Indien u niet of slechts beperkt bent verzekerd voor fysiotherapie krijgt u voor het betreffende bedrag een factuur toegestuurd.
U dient deze binnen 2 weken na dagtekening betaald te hebben. Bij uitblijven van betaling wordt deze overgedragen aan een incassobureau. Voor de complete betalingsvoorwaarden: zie hier op de website of het publicatiebord in de wachtkamer.

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd / gewijzigd worden. Niet tijdig afgezegde afspraken worden aan u zelf gefactureerd en worden niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

WACHTRUIMTE
Voorafgaande aan uw behandeling kunt u plaats nemen in de wachtruimte. Uw fysiotherapeut zal u uit de wachtruimte roepen
op het tijdstip van uw afspraak. Hoewel we er naar streven op tijd te werken, kan het soms voorkomen dat een behandeling iets
uitloopt. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wilt u de wachtkamer netjes achter laten?

PRIVACY
We streven naar een goede privacy; de behandelruimtes hebben een goede geluidsisolatie. Uw gegevens worden beschermd opgeslagen in het elektronisch patiënten dossier. Indien u klachten heeft over privacy of niet tevreden bent over uw behandeling, bespreekt u dit dan met uw fysiotherapeut. Komt u er niet uit, dat hebben wij hiervoor een klachtenprocedure. Kijkt u hiervoor op onze website.

DE BEHANDELING
We zorgen in de praktijk voor een optimale hygiëne. Indien u dat wenst kunt u een handdoek meenemen om tijdens de behandeling
op te liggen. Om het verloop van de behandeling goed te kunnen volgen wordt regelmatig gebruik gemaakt van vragenlijsten;
deze worden u per email toegezonden. Wilt u deze vragenlijsten invullen en retourneren? Voor gemaakte afspraken krijgt u een
emailbevestiging en desgewenst een reminder toegestuurd op het bij ons bekende mailadres. Indien dit uw voorkeur heeft noteren
wij de afspraak voor u op een afsprakenkaart. Na afloop van de behandelepisode sturen wij met uw toestemming een verslag
naar uw huisarts. U kunt na afloop van de behandeling per email worden benaderd door de firma Qualiview om een enquête in te
vullen. Dit helpt ons om onze kwaliteit steeds te verbeteren.

INTERCOLLEGIAAL OVERLEG
Fysiotherapie de Jong bestaat uit een team van specialisten. Het kan zijn dat uw fysiotherapeut een collega vraagt om diens mening.
Twee weten immers meer dan één. Het kan zijn dat om die reden de behandeling wordt overgedragen aan een collega. Dit
gaat echter altijd in overleg met u!

VERANTWOORDELIJKHEID
Let op uw eigendommen; laat geen kostbaarheden achter in uw jas aan de kapstok. Fysiotherapie de Jong draagt geen aansprakelijkheid voor de garderobe.

PRAKTIJKOPENING
Voor actuele informatie over onze openingstijden verwijzen wij u naar onze website.

WACHTLIJSTPROCEDURE
Over het algemeen kan binnen 2 werkdagen een afspraak worden gemaakt. Indien u een speciale wens hebt kan dit iets langer duren.

Een afspraak maken of afzeggen

Als u een afspraak wil afzeggen dan kan dat via telefoonnummer 0513-417700 of via info@fysiotherapiejoure.nl

Wij verzoeken u uiterlijk 24 uur voordat de afspraak gepland staat af te zeggen.
Afspraken die te laat worden afgezegd worden bij u in rekening gebracht en worden niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed.