Algemene voorwaardeN


EERSTE AFSPRAAK
Wanneer u uw eerste afspraak heeft controleert uw fysiotherapeut uw identiteit. Neem hiervoor uw geldige identiteitsbewijs of  paspoort of rijbewijs mee. Bij de intake inventariseert uw behandelaar de aard van uw klacht en wordt door middel van onderzoek vastgesteld wat de beste behandeling voor uw klacht is. De fysiotherapeut zal het behandelplan met u bespreken en bij iedere behandeling de voortgang met u evalueren.

WACHTLIJSTPROCEDURE
Over het algemeen kan binnen 3 werkdagen een afspraak worden gemaakt. Wij werken uitsluitend met specialisten. Dit maakt dat het soms langer duurt voordat u bij ons terecht kunt, omdat wij u met uw klacht meteen bij de juiste fysiotherapeut willen inplannen. 

VERVOLGAFSPRAAK
De afspraak maakt u met uw behandelend fysiotherapeut. Probeer uw afspraak direct op het juiste tijdstip te maken; raadpleeg daarom tijdig uw agenda.

AFSPRAAK WIJZIGEN/ ANNULEREN
Geplande afspraken mogen tot 24 uur vooraf kosteloos geannuleerd worden.
In overige gevallen krijgt u een factuur voor de gemiste afspraak.

VERWIJZING NIET NODIG
Afspraken voor advies en/of behandeling kunt u bij de fysiotherapeut maken zonder verwijzing. Het kan zijn dat u bent verwezen door uw huisarts, tandarts, specialist. Heeft u een verwijzing meegekregen neemt u deze mee naar uw afspraak bij uw fysiotherapeut.

VERZEKERING
Bij de eerste behandeling wordt gevraagd naar uw zorgverzekering. Er wordt gekeken óf en in welke mate u voor uw behandeling verzekerd bent. Wij hebben over 2024 afspraken met alle verzekeraars in Nederland, behalve met ENO/Salland en Zorg & Zekerheid. indien u aanvullend bent verzekerd wordt uw behandeling direct bij uw verzekeraar gedeclareerd. Behandelingen die niet door de gecontracteerde zorgverzekeraar vergoed worden, moeten meteen na de behandeling worden gepind. Indien u niet meteen kunt/wilt betalen, krijgt u via FysioFactuur een factuur per email. 

 

BETALINGSVOORWAARDEN EN TARIEVEN
Indien u een factuur wilt ontvangen, worden deze digitaal verzonden aan het bij ons bekende emailadres. Wanneer u geen gebruik maakt van email zenden wij u een papieren factuur. Facturen dienen binnen 2 weken na dagtekening betaald worden. Voor de complete betalingsvoorwaarden, tarieven en vergoedingen zie de website of het publicatiebord in de wachtkamer.

PRIVACY
We streven naar een goede privacy; de behandelruimtes hebben een goede geluidsisolatie. Uw gegevens worden beschermd opgeslagen in het elektronisch patiënten dossier. Indien u klachten heeft over privacy of niet tevreden bent over uw behandeling, bespreekt u dit dan met uw fysiotherapeut. Komt u er niet uit, dat hebben wij hiervoor een klachtenprocedure. Kijkt u hiervoor op onze website.

DE BEHANDELING
We zorgen in de praktijk voor een optimale hygiëne. Graag zelf een handdoek meenemen voor over de behandeltafel.
Voor gemaakte afspraken krijgt u een emailbevestiging en desgewenst een reminder toegestuurd op het bij ons bekende mailadres.
Om het verloop van de behandeling goed te kunnen volgen wordt regelmatig gebruik gemaakt van vragenlijsten; deze worden u per email toegezonden. Wilt u deze vragenlijsten invullen en retourneren?

Na afloop van de behandelepisode sturen wij met uw toestemming een verslag naar uw huisarts.

KWALITEIT
U kunt na uw laatste behandeling per email
worden benaderd door de firma Qualiview om een enquête in te vullen. Dit helpt ons om onze kwaliteit te blijven te verbeteren.

INTERCOLLEGIAAL OVERLEG
Fysiotherapie Joure bestaat uit een team van specialisten. Het kan zijn dat uw fysiotherapeut een collega vraagt om diens mening.
Twee weten immers meer dan één. Het kan zijn dat hierdoor, altijd in overleg met u, de behandeling wordt overgedragen aan een collega.

 
VERANTWOORDELIJKHEID
Let op uw eigendommen; Fysiotherapie Joure draagt geen aansprakelijkheid voor de garderobe.

 WACHTRUIMTE
Voorafgaande aan uw behandeling kunt u plaats nemen in de wachtruimte. Wanneer de behandeling kan starten haalt uw fysiotherapeut u op.

Laat a.u.b. de wachtkamer netjes achter.

OPENINGSTIJDEN
Voor actuele informatie over onze openingstijden verwijzen wij u naar onze website.

ONLINE AFSPRAAK INPLANNEN
Wilt u in de toekomst een nieuwe intake afspraak inplannen bij Fysiotherapie Joure dan kunt u deze eerste afspraak ook zelf online inplannen via onze website. Deze optie is niet bedoeld voor vervolgafspraken.

Een afspraak maken of afzeggen

Als u een afspraak wil afzeggen dan kan dat via telefoonnummer 0513-417700 of via info@fysiotherapiejoure.nl

Wij verzoeken u uiterlijk 24 uur voordat de afspraak gepland staat af te zeggen.
Afspraken die te laat worden afgezegd worden bij u in rekening gebracht en worden niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed.

error: Website beveiligd.